تبلیغات
آخـرین پیام آور آسمانی
با نام خدا آغاز میکنیم...

روش همزیستى با دوستان

امام جعفر صادق علیه السلام حكایت فرمود:
پیغمبر اسلام صلّى اللّه علیه و آله ، ساعات روزانه خود را براى ملاقات با اصحاب تنظیم و تقسیم مى نمود و با نظم و با رعایت نوبت افراد، با ملاقات كنندگان مجالست و صحبت مى فرمود.لطفا به ادامه مطلب مراجعه کنید.

آن حضرت در مجالس ، در حضور اصحاب و دوستان هرگز پاى خود را دراز نمى كرد؛ بلكه همیشه در حضور اشخاص ، دو زانو مى نشست ؛ و هیچگاه به طور سَرِ پا و زانوها بالا نمى نشست .

هنگامى كه شخصى با حضرت دست مى داد و با ایشان مصافحه مى كرد، دست خود را نمى كشید و جدا نمى كرد مگر آن كه آن شخص ، دست خود را از دست حضرت جدا كند.

در هر كجا سائلى را مى دید، نا امیدش نمى كرد و اگر چیزى همراه خود نداشت كه به او بدهد مى فرمود: خداوند، انشاء اللّه تو را كمك نماید و دعاى خیرى در حقّ او مى نمود.

هركس با حضرت آشنا، هم نشین و یا هم سفر مى گشت ، حضرت نام او را جویا مى شد و سؤ ال مى نمود.

و هركس حضرت را به طعامى دعوت مى كرد، قبول مى نمود و اگر بر سفره اى حاضر مى شد، از غذاى آن ها میل مى كرد.

همچنین آورده اند:

روزى یكى از اصحاب و دوستان پیامبر عالى قدر اسلام صلّى اللّه علیه و آله ، كه در مدینه منزل داشت ، آن حضرت را به همراه چهار نفر دیگر از یارانش به میهمانى در منزل خود دعوت كرد.

پیامبر خدا دعوت آن شخص صحابى را پذیرفت ؛ و چون به همراه چهار نفر دیگر به سوى منزل میزبان حركت كردند، در بین راه یك نفر دیگر نیز به عنوان نفر ششم به ایشان ملحق شد.

هنگامى كه آن حضرت با همراهانش نزدیك منزل میزبان رسیدند، پیامبر اكرم صلوات اللّه علیه به آن شخص ششم فرمود: میزبان تو را دعوت نكرده است ، همین جا منتظر باش تا با صاحب منزل صحبت كنیم و براى تو نیز اجازه ورود بگیریم .

همچنین روایت كرده اند:

هرگاه پیامبر خدا سوار بر مركب مى شد و به سمتى مى رفت ؛ اگر در مسیر راه به شخص پیاده اى برخورد مى نمود، او را نیز بر مركب خود سوار مى كرد.

منبع:کتاب چهل داستان از رسول اکرم(ص)


       علی رضا
      04:42 ب.ظ -  پنجشنبه 20 آذر 1393
برو به صفحه :