تبلیغات
آخـرین پیام آور آسمانی
با نام خدا آغاز میکنیم...

شفاعت كودك در قیامت

انس بن مالك حكایت كند:
مردى از انصار هرگاه به ملاقات ودیدار حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله مى آمد، فرزند خویش را نیز به همراه خود مى آورد.

پس از گذشت مدّتى ، فرزند آن شخص  فوت كرد وپدر این موضوع را از آن حضرت پنهان داشت ، تا آن كه روزى به محضر مبارك پیغمبر اسلام صلّى اللّه علیه و آله ، وارد شد؛ حضرت جویاى فرزند او شد؟

دیگران گفتند: فرزندش از دنیا رفته است و او داغدار مى باشد.

بعد از این كه آن شخص از حضور رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله ، رفت ؛ به اصحاب خود فرمود: آیا مایل هستید كه برویم و او را سر سلامتى وتسلیت گوئیم ؟

دوستان پذیرفتند و به همراه آن حضرت حركت كردند.

همین كه حضرت وارد منزل شد و مشاهده نمود كه پدر فرزند، بسیار محزون و غمگین است ، به او و تمام افراد خانواده تسلیت فرمود.

و پس از تسلیتِ پیامبر خدا و همراهان ، پدر اظهار داشت : یا رسول اللّه ! او امید و آرزوى من بود كه در پیرى كمك و یار و غمخوار من باشد.

حضرت فرمود: آیا تو شادمان نمى گردى ، آن گاه كه فرزندت را در قیامت جلوى خود ببینى و به او بگویند: داخل بهشت برو.

فرزندت بگوید: پروردگارا! من پدر و مادرم را مى خواهم و آن قدر به محضر ربوبى حقّ التماس كند تا آن كه خداوند شفاعت فرزند كوچك و بى گناه را در حقّ پدر و مادر مى پذیرد و با یكدیگر وارد بهشت مى شوید؟!

همراهان گفتند: یا رسول اللّه !این بشارت تنها مخصوص این شخص است، یا براى عموم مسلمان ها است ؟

حضرت فرمود: این بشارت و نوید براى تمام بندگان مؤ من به خداوند متعال مى باشد.

منبع:کتاب چهل داستان از رسول اکرم(ص)       علی رضا
      02:16 ب.ظ -  چهارشنبه 5 آذر 1393
برو به صفحه :